Vienoje klasėje besimokančių mokinių smegenų veikla tampa kitokia - Braingym

 

Moksliniai tyrimai įrodo, jog mūsų gebėjimui sukoncentruoti dėmesį didelę įtaką daro tai, kaip mūsų smegenų signalai geba sinchronizuotis su mus supančių žmonių smegenų signalais.

Kai su draugu nueinate į kiną ar koncertą dažnai atrodo, jog pasidalinus labai panašiais patyrimais jūsų smegenys išgyvenusios tą pačią patirtį atsiduria vienodame, jus jungiančiame lygmenyje. Šiandien neurologijos mokslas šiam jausmui suteikia naują pagrindą – naudodami naujos technologijos nešiojamas ausines, gebančias stebėti smegenų veiklą, mokslininkai įrodė, jog vienoje klasėje besimokančių mokinių smegenų veikla iš tiesų sinchronizuojasi.

„Kai žmogus labiau susikoncentravęs, jis tampa sinchroniškesnis. Pagaliau mes tai įrodėme kasdieninio gyvenimo kontekste“, – teigia Suzanne Dikker – Niujorko ir Utrechto universitetų kognityvinės neurologijos profesorė bei naujųjų tyrimų bendraautorė.

Svarbus pagalbininkas tyrime buvo nešiojamos ausinės, elektriniais signalais fiksuojančios smegenų veiklą – jas tyrėjai naudojo mokinių smegenų veiklos stebėjimui viso semestro metu vienos Niujorko vidurinės mokyklos biologijos pamokose. Semestro eigoje, kiekvieną savaitę dvylika vidurinės mokyklos abiturientų bei jų mokytojas lankė pamokas užsidėję šias ausines ir taip fiksavo smegenų impulsus. Rezultatai parodė, jog kuo labiau mokiniai buvo įsitraukę į bendradarbiavimą su klasės draugais ir mokytoju, tuo sinchroniškiau veikė jų smegenų impulsai, jie buvo labiau susikoncentravę į veiklą.

„Centrinis taškas – dėmesys“, – teigia profesorė Dikker. „Dėmesio sukoncentravimą gali nulemti daugelis dalykų – nuo mūsų asmenybės iki būsenos tam tikru momentu. Tačiau, mes koncentruojame dėmesį ne tik į mus supantį pasaulį. Labai svarbu ir mūsų pačių socialinės asmenybės, taip pat, kokie žmonės yra aplink mus.“

Tam, kad sustiprintų smegenų impulsų duomenis, S. Dikker ir jos kolegos paruošė mokiniams klausimynus, kuriuos jie turėjo užpildyti prieš ir po pamokų. Pavyzdžiui – kaip stipriai susikaupę mokiniai buvo kiekvieną dieną, kaip jiems patiko mokytojas, kaip jie vertina klasės draugus, taip pat, kokius jausmus sukelia skirtingos grupinės veiklos vykdomos pamokos metu.

Priežastingumo ryšys bei išvados išryškėjo lyginant smegenų veiklos, fiksuojamos semestro metu, duomenis su mokinių užpildytais klausimynais. Tuo metu, kai mokinių smegenų impulsai buvo tarpusavyje sinchroniškesni, jie buvo labiau įsitraukę į pamoką.

Mokslininkai taip pat pastebėjo, jog mokinių sąveika one-on-one (akis į akį) prieš pamokas keičia tai, kaip jie vėliau reaguoja į grupines patirtis. Studijos įrodo, jog mokiniai, kurie teigė turintys artimesnius draugiškus santykius su kitu mokiniu taip pat patyrė didesnę smegenų sinchronizaciją pamokos metu – tai vyko tik tada, kai jie praleido laiką dviese prieš prasidedant pamokai.

Ši studija įrodo, jog mūsų smegenys reaguoja į mus supančią komandinę aplinką, tačiau mokiniams svarbus ne tik tobulėjimas grupėse. Individuali sinchronizacija su kitu asmeniu vėliau tampa reikšmingu faktoriumi grupinėje veikloje.

 

_________________________________

Registruokitės nemokamai konsultacijai Brain Gym centruose Vilniuje, Klaipėdoje ar Kaune ir sužinokite, kaip galite padėti vaikų rezultatams mokykloje tapti geresniais.

Registracija telefonu +370 (614) 27 246 arba el. paštu brain@braingym.lt

Facebook Comments

Leave a Reply