PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo Politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs naudojatės UAB „Golita“ („Braingym“) teikiamomis paslaugomis ar interneto svetaine http://braingym.lt/ („Svetainė“) arba bendraujat su mumis per oficialias Braingym Facebook, Instagram ar Youtube paskyras („Socialiniai tinklai“) arba lankotės Braingym patalpose.

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas – Braingym – UAB „Golita“, juridinio asmens kodas 304721285, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9a, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Kokius jūsų asmens duomenis mes renkame?

Kai jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar naršote Svetainėje arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus arba lankotės mūsų patalpose, mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • pagrindinius jūsų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data;
 • kontaktinius jūsų asmens duomenis, tokius kaip adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • finansinius jūsų asmens duomenis, tokius kaip jūsų finansinius įsipareigojimus Braingym, mokėjimo dokumentus, mokėjimo elgesį;
 • jūsų asmens duomenis apie elgesį internete ir įpročius, kuriuos Braingym nustato pagal jūsų elgesį interneto svetainėje http://braingym.lt/.
 • vizualinius jūsų asmens duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo įrašai, kai jūs lankotės Braingym patalpose;
 • kitus jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs savo noru pateikiate Braingym.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Privatumo Politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo Politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • nustatyti jūsų tapatybę;
 • sutarties su jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • susisiekti su jumis;
 • buhalterinės apskaitos ir skolų išieškojimo tikslais;
 • paslaugų kokybės gerinimui;
 • užtikrinti jūsų ir Braingym saugumą ir turto apsaugą, kai jūs lankotės Braingym patalpose;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra jums reikalinga, siuntimui el. paštu ar kitomis priemonėmis (jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums el. paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes surinkome iš jūsų pagal šią Privatumo Politiką, saugome ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 2 metus po paslaugų jums suteikimo (išskyrus tuos duomenis, kuriuos pagal galiojančius įstatymus privaloma saugoti ilgiau). Vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 60 dienų nuo jų įrašymo dienos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų duotu sutikimu; 
 • siekiant sudaryti su jumis sutartį ir ją įvykdyti;
 • siekiant teisėtų Braingym interesų, tokių kaip pavyzdžiui, siekiant gerinti Braingym teikiamų paslaugų kokybę arba siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje Privatumo Politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kurie yra numatyti šioje Privatumo Politikoje.

Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Braingym darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Braingym klientus bei bendravimą su jais tiesiogiai ar per Socialinius tinklus. 

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. 

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
Facebook, Facebook Inc. (daugiau informacijos: https://www.facebook.com/policies/cookies/)
_fbp Šis slapukas padeda pateikti mūsų reklamą vartotojams, kurie jau yra lankęsi mūsų Svetainėje būdami „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kuri naudoja „Facebook Advertising“ sistemą. Naršymo sesija
Google, Google LLC (daugiau informacijos: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
_ga „Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina vartotojų apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos Svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį. 2 metai
_gat_UAB-15719673-23 „Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina vartotojų apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos Svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį. 1 diena
_gid Šis slapukas siejamas su „Google Universal Analytics“ ir jis išsaugo ir atnaujina kiekvieno aplankyto puslapio unikalią vertę. 1 diena
BrainGym
_ym_d Naudojamas svetainės vartotojams identifikuoti 1 metai
_ym-uid Išsaugo vartotojo pirmosios svetainės sesijos datą 1 metai

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Braingym Socialiniams tinklams yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Dėl to, naudodamiesi Socialiniais tinklais, prašome susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika ir jos laikytis.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Braingym arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į Braingym adresu A. Juozapavičiaus g. 9a, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika arba el. pašto adresu brain@braingym.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

Braingym įgyvendindama jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Braingym turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis el. pašto adresu brain@braingym.lt arba adresu A. Juozapavičiaus g. 9a, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika arba telefono Nr. +370 5 255 8303.

Baigiamosios nuostatos

Mes galime bet kada pakeisti šią Privatumo Politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai Privatumo Politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje ir (ar) pranešama jums asmeniškai jūsų nurodytų el. pašto adresu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą Privatumo Politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši Privatumo Politika įsigaliojo 2020-01-08.